Gebruikersvoorwaarden
De besloten vennootschap Profactys, gevestigd te Almere, hierna te noemen: ‘Profactys’.

Profactys is de eigenaar van de website Artikelgemist.nl. Mocht u problemen ondervinden bij het gebruik van de website Artikelgemist.nl, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar info@profactys.nl. Wij zullen onze uiterste best doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Aansprakelijkheid
Profactys accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van de website Artikgemist.nl, of door informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Profactys is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Profactys, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Profactys die op deze website van toepassing zijn.
De website van Artikelgemist.nl kunnen links bevatten naar websites van derden en Profactys is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) de website Artikelgemist.nl worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze berusten bij de deelnemende uitgevers c.q. de betreffende auteur. De gekochte artikelen zijn uitsluitend voor particulier eigen gebruik. Niets van (de inhoud van) de website Artikelgemist.nl mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook.

Privacy statement
Profactys hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die wordt aangeboden, verzameld of gebruikt door Profactys. Daarbij gaat het ook om de artikelen die via de website van Artikelgemist.nl worden aangeboden en beheerd.

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft Profactys en deelnemende uitgevers c.q. auteurs de mogelijkheid u klantspecifieke informatie en voordelen te bieden. Het stelt Profactys in staat marktonderzoek te doen om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en onze websites te verbeteren.

Om van de artikelnabesteldienst Artikelgemist.nl gebruik te kunnen maken, het zoeken naar en kopen van een of meerdere artikelen bent u verplicht het registratieformulier in te vullen. De keuze is uiteindelijk geheel aan u zelf of u van deze dienst gebruik wilt maken.

Profactys geeft alleen persoonlijke gegevens vrij wanneer het daartoe door de wet wordt gesommeerd. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor deelnemende uitgevers,
zodat verstrekte gegevens voor uitgeversdoeleinden kunnen worden gebruikt. Weliswaar binnen de wet en regelgeving toepasbaar op het hergebruik van privacygegevens.

Profactys verstrekt op generlei wijze persoonsgebonden financiële gegevens aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, een factuur te verwerken, of fraude te voorkomen dan wel het bestrijden daarvan.
In voorkomende situaties kunnen links op de website van Profactys verwijzen naar andere websites. U dient dan het privacybeleid van die websites zorgvuldig door te lezen; deze kan namelijk afwijken van de Profactys privacyverklaring.

Cookiebeleid
Profactys maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. Sommige ‘bezoekersgegevens’ worden verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze websites gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en verstrekt Profactys gegevens waarmee websites kunnen worden verbeterd. Deze gegevens worden met enige regelmaat gewist.

U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. De providers gebruiken verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Bedenk dat persoonlijk herkenbare gegevens die door u op publiek toegankelijke websites worden geplaatst ook dikwijls beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens publiekelijk te verstrekken.

Als u eenmaal uw persoonlijk herkenbare gegevens aan ons heeft verstrekt kunnen deze te allen tijde worden verwijderd. Dit is mogelijk door ons schriftelijk te benaderen met een dergelijk verzoek. Indien u geen prijs stelt op informatie kunt u een brief onder vermelding van 'blokkering' sturen naar:

Profactys BV
Artikgemist.nl
Postbus 1157
1300 BD Almere

E-mailverkeer
In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt Profactys het e-mailadres, dat wordt gebruikt bij transacties en communicatie met Profactys en om u van informatie te voorzien over diensten op uw vakgebied door Profactys dan wel rechthebbende uitgevers.

U kunt uw e-mailadres overigens ook meteen volgens bovenstaande procedure laten blokkeren. Voorts neemt Profactys in iedere e-mailbericht de mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven.

Alleen in de gevallen dat u zelf toestemming heeft gegeven, zal Profactys uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over producten en diensten van derden.

Beveiliging gegevens
Profactys maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Klikgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessegebied of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan de dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Wijzigingen
Profactys behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het door Profactys gehanteerde privacybeleid.

Artikelgemist.nl © 2019 - powered by media·web